Gudstenester

På sundag den 22. juli kl 11.00 er det IKKJE gudsteneste i soknet.

På sundag den 29. juli kl 11.00 er det IKKJE gudsteneste i soknet.

På sundag den 5. august kl 11.00 er det IKKJE gudsteneste i soknet.

På sundag den 12. august kl 11.00 er det Høymesse i Bjerkreim kyrkje.

bjerkreimkyrkja.no