Konfirmant

Denne sida er fyrst og fremst for deg som er konfirmant og deg som er føresett til ein konfirmant.

Me prøver å ha informasjon som er aktuell akkurat no. Men dette er ein manuell øvelse. Tida løper plutseleg frå oss, så det kan hende at noko av informasjonen her er utdatert. Ved overgang til nytt konfirmantår, vil noko informasjon vere tiltenkt neste kull / førre kull.

Konfirmantar som skal konfirmerast i 2022 pluss føresette, må gjerne bli med i facebookgruppa: Konfirmant i Bjerkreim 2022.

KORONA-OPPDATERING 8. DESEMBER:

Det blir lysmesse. Øvelsen 8. desember kl 19 blir slik som avtalt. Men med de nye restriksjoner fra og med torsdag 9. desember gjør vi om på lysmessa slik at den blir innenfor regelverk. Dette går vi gjennom på øvelsen onsdag. På søndag 12. desember kl 19: Hver konfirmant kan ha maks 2 stk med seg. Registrering: Vi har allerede navn og telefonnummer på konfirmanter og foreldre/føresette. Dersom dette ikke stemmer med de som kommer på søndag, så trenger vi korrigering. Det kan gjøres ved ankomst. Vi deler kirkerommet slik at A klassen og B klassen er på hver sin side. Den oppdelingen gjelder også foreldre/føresette. Plass blir tilvist. Vi holder foreløpig på programmet som er satt opp etter jul. mvh Leif prest

Konfirmant 2022

Neste:

Brev med informasjon om konfirmasjonstida i perioden november – februar 2021/2022 er sendt ut på mail, post og Facebook-gruppa. Du kan óg lese det her:

 • Onsdag 8. desember kl 1900-2100 Førebuing til Lysmessa i Bjerkreim kyrkje.
 • Sundag 12. desember kl 1900 Lysmesse i Bjerkreim kyrkje (konfirmantar møtar kl 1830).
 • Gruppe 1 18. januar kl 1400-1600 på Kyrkjekontoret
 • Gruppe 2 20. januar kl 1400-1600 på Kyrkjekontoret
 • Gruppe 3 25. januar kl 1400-1600 på Kyrkjekontoret
 • Gruppe 4 27. januar kl 1400-1600 på Kyrkjekontoret
 • Gruppe 1 1. februar kl 1400-1600 på Kyrkjekontoret
 • Gruppe 2 3. februar kl 1400-1600 på Kyrkjekontoret
 • Gruppe 3 8. februar kl 1400-1600 på Kyrkjekontoret
 • Gruppe 4 10. februar kl 1400-1600 på Kyrkjekontoret
 • Gruppe 1 og 3 15. februar kl 1800-2000 på Misjonshuset
 • Gruppe 2 og 4 17. februar kl 1800-2000 på Misjonshuset

Kronologisk oversikt over konfirmasjonsåret

Informasjonsmøte (8. juni 2021 kl 1900-2100 Misjonshuset) 1
Kortweekend 6
Presentasjonsgudsteneste 1
Gruppesamlingar ( haust ) 3 x 2
Samling i forkant av … 3 x 1
Lysmesse 1 ( pluss førebuing 1 )
Gruppesamlingar ( vinter ) 3 x 2
Langweekend 9
Fasteaksjonen 3 ( pluss førebuing 1 )
Konfirmantlaurdag 4
Samtalegudsteneste 1 ( pluss førebuing 2 )
Konfirmasjonsfest
Konfirmasjonsgudstenester 1 ( pluss førebuing 2 )

Omfang

Konfirmasjonstida skal ha eit omfang på 60 timar. I oversikten finn du nokre gule tall. Det er kor mykje kvar eining er vekta som.

Me oppfordrar konfirmantane til å la det gå litt konkurranse i kven som går på flest gudstenester og andre kristne arrangement i løpet av året. Dei tre konfirmantane som går på flest gudstenester OG dei tre konfirmantane som går på flest andre kristne arrangement i løpet av året, spanderer me pizza ca i starten av mai.

Me vil gjerne også ha høgt oppmøte på alt me legg opp til i konfirmanttida. Dei tre konfirmantane som har høgast oppmøte når me ser bort frå dei to andre konkurransane, spanderer me også pizza på saman med dei andre.

Sidan opptelling av frammøte må skje før sjølve konfirmantåret er ferdig, har me eit slingringsmonn på 10% før me kallar inn til ekstraundervisning.

Gudstenester i konfirmasjonstida

I løpet av året må konfirmanten sjølv sørge for å gå på nokre gudstenester. I løpet av året reknar me 10 gudstenester som normalen. Med i dette reknestykket er sjølvsagt også:

– Prestentasjonsgudstenesten 1
– Gudstenesta på kortweekend 1
– Lysmessa 1
– Gudstenesta på langweekend 1
– Samtalegudstenesten 1
– Konfirmasjonsgudstenesten 1

Dermed er det 4 gudstenester igjen som konfirmanten må finne sjølv. Forslag til kva for gudstenester de kan prioritere er gudstenesta på KRIK cup & konsert, ein ungdomsgudsteneste, ein julegudsteneste og påskedagsgudstenesta. Men dette kan du altså styre sjølv.

Ideen med gudstenestene er å gjere konfirmanten kjent med korleis me feirer gudsteneste i kyrkjelyden og å gje konfirmanten ein  varig plass i det gudstenestefeirande felleskapet.

Andre kristne arrangement.. 6

I løpet av året må konfirmanten sjølv sørge for å få med seg minst 6 andre kristne arrangement. Dette kan være Yngres, fredagsklubben, fredagstreff, BKU, BUK og mykje anna.

Ideen er å gjere konfirmanten kjent med det kristne arbeidet i bygda (og då for ungdom spesiellt), og å gje konfirmanten ein varig plass i kyrkjelyden.

Nyhetsartiklar me har skrive som handlar om konfirmasjonstida

Les alle saker om konfirmasjon i arkivet