Konfirmant

Denne sida er fyrst og fremst for deg som er konfirmant og deg som er føresett til ein konfirmant.

Me prøver å ha informasjon som er aktuell akkurat no. Men dette skjer manuelt, så det kan hende at noko av informasjonen her er utdatert. Ved overgang til nytt konfirmantår, vil noko informasjon vere tiltenkt neste kull / førre kull.

Konfirmantar som skal konfirmerast i 2023 pluss føresette, må gjerne bli med i facebookgruppa «Konfirmant i Bjerkreim 2023».

Oversikt over konfirmasjonsåret:

Neste:

Fyrste del av haust 2022

Me har no sendt ut brev med informasjon om kortweekend, presentasjonsgudstenesta, dei fyrste gruppesamlingane (og litt om kyrkjestaben for dette semesteret.) Du kan lese brevet her:

Kortweekend:

 • fredag 9. september kl 18-23 i/ved Ivesdal kyrkje
 • laurdag 10. september kl 9-14.30 i/ved Misjonshuset

Presentasjonsgudsteneste

 • sundag 11. september kl 11 i Bjerkreim kyrkje

Første gruppesamling med tema «Far» er på kyrkjekontoret kl 14-16 ved Leif prest:

 • gruppe 1 tysdag 13. september
 • gruppe 2 torsdag 15. september
 • gruppe 3 tysdag 20. september
 • gruppe 4 torsdag 22. september

Andre gruppesamling med tema «Son» er på kyrkjekontoret kl 14-16 ved Ingelin:

 • gruppe 1 tysdag 27. september
 • gruppe 2 onsdag 28. september
 • gruppe 3 tysdag 4. oktober
 • gruppe 4 onsdag 5. oktober

Konfirmasjonsdatoar 2023:

laurdag 20. mai kl 11 i Bjerkreim kyrkje

laurdag 27. mai kl 11 i Bjerkreim kyrkje

sundag 4. juni kl 11 i Ivesdal kyrkje

Oversikt over konfirmasjonsåret:

Informasjonsmøte
10 gudstenester
6 andre kristne arrangement
Kortweekend
6 gruppesamlingar ( 3 i løpet av hausten og 3 på vinteren )
Samling i forkant av BKU, Fredagstreff og Fredagsklubb
Lysmesse
Langweekend
Fasteaksjonen
Undervisningslaurdag
Samtalegudsteneste
Konfirmasjonsfest
Konfirmasjonsgudstenester

Omfang

Konfirmasjonstida skal ha eit omfang på 60 timar. Timane er fordelt slik:

Informasjonsmøte 1 time
Gudstenester 10 timar
Andre kristne arrangement 6
Kortweekend 6 timar
Gruppesamlingar 12 timar
Samling i forkant av … 3 timar
Førebuing lysmesse, fasteaksjon, samtale- og konfirmasjonsgudsteneste 4 timar
Undervisningslaurdag 4
Fasteaksjonen 3 timar
Langweekend 9 timar
Konfirmasjonsfest

Me oppfordrar konfirmantane til å la det gå litt konkurranse i kven som går på flest gudstenester og andre kristne arrangement i løpet av året. Dei tre konfirmantane som går på flest gudstenester OG dei tre konfirmantane som går på flest andre kristne arrangement i løpet av året, spanderer me pizza ca i starten av mai.

Me vil gjerne også ha høgt oppmøte på alt me legg opp til i konfirmanttida. Dei tre konfirmantane som har høgast oppmøte når me ser bort frå dei to andre konkurransane, spanderer me også pizza på saman med dei andre.

Sidan opptelling av frammøte må skje før sjølve konfirmantåret er ferdig, har me eit slingringsmonn på 10% før me kallar inn til ekstraundervisning.

Gudstenester i konfirmasjonstida

I løpet av året må konfirmanten sjølv sørge for å gå på nokre gudstenester. I løpet av året reknar me 10 gudstenester som normalen. Med i dette reknestykket er sjølvsagt også:

– Prestentasjonsgudstenesten
– Gudstenesta på kortweekend
– Lysmessa
– Gudstenesta på langweekend
– Samtalegudstenesten
– Konfirmasjonsgudstenesten

Dermed er det 4 gudstenester igjen som konfirmanten må finne sjølv. Forslag til kva for gudstenester de kan prioritere er gudstenesta på KRIK cup & konsert, ein ungdomsgudsteneste, ein julegudsteneste og påskedagsgudstenesta. Men dette kan du altså styre sjølv.

Ideen med gudstenestene er å gjere konfirmanten kjent med korleis me feirer gudsteneste i kyrkjelyden og å gje konfirmanten ein varig plass i det gudstenestefeirande felleskapet.

Andre kristne arrangement..

I løpet av året må konfirmanten sjølv sørge for å få med seg minst 6 andre kristne arrangement. Dette kan være Yngres, fredagsklubben, fredagstreff, BKU, BUK og mykje anna.

Ideen er å gjere konfirmanten kjent med det kristne arbeidet i bygda (og då for ungdom spesiellt), og å gje konfirmanten ein varig plass i kyrkjelyden.

Nyhetsartiklar me har skrive som handlar om konfirmasjonstida

Les alle saker om konfirmasjon i arkivet