Konfirmantoppgåvene og litt info

Takk for samlinga i kyrkja i går. Kvar og ein fekk med seg eit ark med oppgåvene sine på. Det er viktig at de øver på oppgåvene.

I same dokument var det også en del informasjon som de foreldre/føresette truleg vil finne nyttig.

For at alle skal ha tilgang på dette er dokumentet lagt ut her (tilpasse kvar enkelt av konfirmasjonsgudstenestene):

Her er det også litt lesehjelp for konfirmantane:

Dette er en liten lesehjelp for konfirmantane.
Prosesjonskors kan se litt fra 00:11
Oppgave 1 og 2 kommer fram samtidig. Se info fra 00:36.
Oppgave 3 og 4 kommer fram samtidig. Se lesehjelp fra 01:28.
Oppgave 5, 6 og 7 kommer fram samtidig. Se lesehjelp fra 02:48.
Oppgave 8 kan se lesehjelp fra 04:00.
Oppgave 9, 10 og 11 kommer fram samtidig. Se lesehjelp fra 04:37.
Oppgave 12 kan se lesehjelp fra 06:39.
Litt om å lesa på dialekt fra 07:18.

Publisert 14. oktober 2020 kl: 11:57, oppdatert 14. oktober 2020 kl: 11:57, av Leif Wikøren Nilsen

Konfirmant

Her finn du siste nytt for konfirmantane.

 1. Konfirmant 2020

  Konfirmantoppgåvene og litt info

  Takk for samlinga i kyrkja i går. Kvar og ein fekk med seg eit ark med oppgåvene sine på. Det er viktig at de øver på oppgåvene.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
 2. Konfirmant 2020

  Konfirmantundervisning

  Velkommen til tema «Følg meg» tysdag 9. juni kl. 14.00. til kl. 15.30. på Vikeså Misjonshus

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
 3. Konfirmant 2020

  Konfirmantundervisning tilgjeving

  Nettundervisning for konfirmantane "tilgjeving"

  Publisert:

  Kategori:

  • Konfirmant
 4. Konfirmant 2021

  Oppstart konfirmantåret 2021

  Det blir informasjonsmøte for foreldre og konfirmantar for konfirmasjonsåret 2020-2021 tysdag 16. juni kl 1900-2030 i Bjerkreim kyrkje.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
 5. Konfirmant 2020

  Konfirmasjonsgudstenester 2020

  Nye datoar for konfirmasjonsgudstenestene 2020 er blitt vedtatt

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
 6. Fasteaksjonen 2020

  Fasteaksjonen 2020

  Det ser ut til at vi i Bjerkreim klarte å samle inn litt over 9 000 kr. Det er ca 20% av det vi vanligvis samler inn, men tatt i betraktning korona-krisa, så er det vel bra uansett. TAKK FOR GÅVA DU GAV.

  Publisert:

  Kategori:

  • Konfirmant
 7. Konfirmant 2020

  Soknerådet har drøfta saka om utsetjing av konfirmasjon

  Her kan du lese vedtaket soknerådet har gjort om å utsetje konfirmasjon pga koronaviruset.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
  • Råd og utval
 8. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

  Fasteaksjonen 2019

  Info for konfirmanten/føresett ifm Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant