Konfirmasjonsgudstenester 2020

Konfirmant 2020
Konfirmant 2020

På grunn av korona blei konfirmasjonsgudstenestene i Bjerkreim utsett. Soknerådet hadde møte tysdag 28. april og handsama saka. Nye datoar for konfirmasjonsgudstenestene 2020 er blitt vedtatt. Vedtak er som følgjer:

Konfirmasjonsgudstenester i Bjerkreim kyrkje hausten 2020:

Laurdag 17.10 kl. 13.00 for dei som var sett opp 24.05 (19 konfirmantar).

Laurdag 24.10 kl. 13.00 for dei som var sett opp 31.05 og 07.06 (tilsaman 18 konfirmantar).

Samtalegudsteneste og konfirmantfest blir evt fastsett seinare.

Vedtaket er gjort under føresetnad av at det er i tråd med helsefaglege, lokale og sentrale styresmakter sine råd og rettleiingar.

Dette vedtaket tek høgde for at det er muleg å halde ordinere konfirmasjonsgudstenester med «Bjerkreims-standard». Laurdagane er valgt slik at me kan halde på tidlegare oppsett plan for gudstenester på sundagane og «ikkje ha for mykje på samme gudsteneste». I utgangspunktet flytter me konfirmantane som var sett opp på henholdsvis 24. mai, 31. mai og 7. juni til desse to laurdagane slik vedtaket viser. Skulle det være ønskeleg å bytte dag for konfirmasjon, må de ta kontakt med kyrkjekontoret. Så lenge det er «omtrent» like mange på kvar laurdag, går dette bra. Om noen ynskjer å bytte innbyrdes, er det heilt ok – men hugs å gje beskjed.

Publisert 29. april 2020 kl: 09:19, oppdatert 29. april 2020 kl: 09:19, av Leif Wikøren Nilsen

Konfirmant

Her finn du siste nytt for konfirmantane.

 1. Konfirmant 2020

  Konfirmantundervisning

  Velkommen til tema «Følg meg» tysdag 9. juni kl. 14.00. til kl. 15.30. på Vikeså Misjonshus

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
 2. Konfirmant 2020

  Konfirmantundervisning tilgjeving

  Nettundervisning for konfirmantane "tilgjeving"

  Publisert:

  Kategori:

  • Konfirmant
 3. Konfirmant 2021

  Oppstart konfirmantåret 2021

  Det blir informasjonsmøte for foreldre og konfirmantar for konfirmasjonsåret 2020-2021 tysdag 16. juni kl 1900-2030 i Bjerkreim kyrkje.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
 4. Konfirmant 2020

  Konfirmasjonsgudstenester 2020

  Nye datoar for konfirmasjonsgudstenestene 2020 er blitt vedtatt

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
 5. Fasteaksjonen 2020

  Fasteaksjonen 2020

  Det ser ut til at vi i Bjerkreim klarte å samle inn litt over 9 000 kr. Det er ca 20% av det vi vanligvis samler inn, men tatt i betraktning korona-krisa, så er det vel bra uansett. TAKK FOR GÅVA DU GAV.

  Publisert:

  Kategori:

  • Konfirmant
 6. Konfirmant 2020

  Soknerådet har drøfta saka om utsetjing av konfirmasjon

  Her kan du lese vedtaket soknerådet har gjort om å utsetje konfirmasjon pga koronaviruset.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
  • Råd og utval
 7. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

  Fasteaksjonen 2019

  Info for konfirmanten/føresett ifm Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
 8. konfirmant 2019

  Sjekk av SMS-systemet vårt

  I løpet av sommeren sender vi ut en SMS fra SMS-systemet vårt. Det gjør vi for å teste systemet og få bort eventuelle feiltastinger. Dessuten er det en klarering med hjemmet hvem som skal ha disse beskjedene. Å svare på slike system SMSar Det er ikkje mulig å bare svare tilbake på desse SMSane. Svar […]

  Publisert:

  Kategori:

  • Konfirmant