Når er konfirmasjonen X antall år fram i tid i Bjerkreim?

Fra tid til annen får jeg spørsmål om «når er det konfirmasjon i Bjerkreim?» (om 1 år; om 2 år; om 5 år). «Er datoene bestemt?»

Og da er det egentlig det samme svaret jeg gir gang på gang:

I praksis «ja det er bestemt, men egentlig ikke 100%».

Etter et gammelt «folkemøte» ble det bestemt at konfirmasjon i Bjerkreim er siste helga i mai og første i juni. Og sånn har soknerådet praktisert det etterpå.

(Det ble innkallt til et folkemøte for en god del år tilbake (lenge før min tid; 25 år siden???; usikker). Det var i hovedsak de som var konfirmantforeldre det aktuelle året som kom. De bestemte at konfirmasjon bør være «etter lemminga og våronn» og la an tonen for nettopp dissse to helgene. Egentlig er det soknerådet som bestemmer for kirken her i Bjerkreim. Ikke det gamle folkemøtet. (Soknerådet er for kirken i Bjerkreim som kommunestyret er for Bjerkreim kommune). Soknerådet står derfor i prinsippet fritt til å endre dato, men de har til nå vært lojale til dette «folkemøtet for lenge siden».)

Uansett: Soknerådet har ikke vedtatt gudstjenesteplan flere år frem i tid. I de siste årene har soknerådet i løpet av våren behandlet og bestemt gudstjenesteplan for neste kalenderår. Men jeg vil tro at soknerådet fortsatt vil holde seg til det som har vært tradisjon i en del år nå.. (selv om ting kan skje… og på ett eller annet tidspunkt kan det komme endringer…). Vedtatt gudstenesteplan finner du her.

Så håper jeg dette er svar godt nok for deg / dere som planlegger langt fram i tid…

Publisert 16. mars 1018 kl: 00:00, oppdatert 16. mars 1018 kl: 00:00, av

 1. Bilete av gullkonfirmantane

  Gullkonfirmantar 2023

  Søndag 17. september møttest 32 personar som vart konfirmerte i Bjerkreim i 1973. Dei deltok på gudsteneste først, deretter var det felles middag på Bjerkreim bedehus. Samlinga var i regi av soknerådet.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 2. Resultat av kyrkjevalget i Bjerkreim

  Det var totalt 281 personar som stemte ved kyrkjevalet i Bjerkreim. Av desse stemte 192 på bispedømerådsvalet og 233 på soknerådsvalet. Ein kunne stemme på eitt eller begge vala. På førehand stemte 65 personar digitalt og 25 personar på papir. Resten stemte på vanleg måte på valdagen. Soknerådsvalet: Valborg Bjerkreim          431 Jane Fuglestad Rønning                414 […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 3. Global kafé starter opp igjen

  Global kafé og global kvelds startet opp før sommeren 2022 som et samarbeid mellom bedehuset, misjonshuset, kirken og Bjerkreim kommune. Med riktig god hjelp fra mange frivillige har det vært veldig vellykket

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Diakoni
 4. Kvifor stiller kandidatane til soknerådet til val?

  13 kandidatar har sagt seg villege til å stille til nytt sokneråd. Vi har spurt dei kva dei ynskjer å arbeide særleg med framover: Jane RønningEg brenn for å ha eit godt trusopplæringsopplegg for ungane. Valborg BjerkreimEg ynskjer å bidra til ei folkekyrkje der barn og unge i kommunen føler seg heime.  Andreas OslandMitt håp […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Råd og utval
 5. Førehandsstemming til kyrkjevalet

  Du er velkomen til førehandsstemming til kyrkjevalet frå 10. august (digitalt), og frå 22. august (på kyrkjekontoret). Alle som fyller 15 år i 2023 eller før kan stemme ved kyrkjevalet. Allereie frå 10. august kan du førehandsstemme til soknerådsvalet og bispedømerådsvalet digitalt. Gå inn på valportalen www.kirkevalget.no og bruk BankID. Dette er ein enkel og […]

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 6. To år som diakoniarbeider i Bjerkreim – noen betraktninger

  Denne sommeren har jeg vært ansatt som diakoniarbeider i 2 år i Bjerkreim. Det har vært både utfordrende, spennende og lærerikt. Jeg har forsøkt å iverksette tiltak for at folk skal få det litt bedre i Bjerkreim, særlig de som ikke har det så greit. Jeg har møtt mange ulike mennesker med ulike erfaringer og […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 7. Blomster i eng

  Hva skjer i sommer?

  Det går mot fellesferie og også ferieavvikling i soknet. Siste gudstjeneste før ferien blir 16.7 og merk deg gjerne første gudstjeneste og innsettelse av ny sokneprest 13.8: Gudstjenestelisten i juli og halve august ser slik ut: 5. søndag i treeiningstida Sun 02/07-23 11:00 Bjerkreim kyrkje Høgmesse Aposteldagen/6. søndag i treeiningstida Sun 09/07-23 11:00 Ivesdal kyrkje […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
  • Gudstenester
  • Konfirmant
  • Trusopplæring
 8. Global kafé; en stor takk (og info om sommeren)

  I juni har Global kafé/kvelds holdt på i et år. Vi er veldig fornøyd med tilbudet slik det har blitt, og svært takknemlige for de frivillige som har brukt mye tid og krefter for å realisere dette. Global har vært et viktig samlingspunkt for svært mange av våre nye innbyggere og i snitt har vi […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni