Bjerkreim kyrkjekontor

Besøksadresse

Bjerkreim kyrkjekontor
Nesjane 5
4389 Vikeså

Kontoret vårt er i forlengelsen av Vikeså Misjonshus på Vikeså, den delen som er nærmast Svelavatnet. For nokre vil det være beskrivande at psykiatrien, fysioterapauten og ein av barnehagane har vore i desse lokala før oss.

Postadresse

Bjerkreim kyrkjekontor
Postboks 38
4384 Vikeså

e-post: post@bjerkreimkyrkja.no

Åpningstider resepsjon

Mandag – fredag
kl. 09.00-14.00

Det hender at dei einskilde er innom kontoret utanom kontortid – og det hender at nokre ikkje er på kontoret sjølv om det er kontortid (gravferder og liknande). Om ein av oss ikkje er på kontoret, kan det hende at ein annan av oss kan hjelpe. Og dersom kontoret er stengt, er det fortsatt mogleg å henvende seg til resepsjonen på kommunehuset.

Bjerkreim kyrkjekontor
Bjerkreim kyrkjekontor

Adresse til kyrkjebygga våre

Bjerkreim kyrkje
Odlandsvegen 10

Ivesdal kapell
Skævelandsvegen 795

Ørsdalen kapell
Ørsdalen 708


Les alle saker vedrørende kyrkjekontoret i arkivet

Kven er vi på kontoret?

Astrid Apalset Vassbø
Astrid Apalset Vassbø (kyrkjeverje)

Astrid Apalset Vassbø
Kyrkjeverje

måndag tysdag torsdag fredag
0800-1400

Mob. 91198483
Tlf. 51201198

astrid.apalset.vassbo@bjerkreim.kommune.no

Leif Wikøren Nilsen
Leif Wikøren Nilsen (Sokneprest)

Leif Wikøren Nilsen
Sokneprest

tysdag onsdag torsdag fredag
0900-1400

Mob. 41311355
Tlf. 51201197
leif.nilsen@bjerkreim.kommune.no

Eli Mari Hadland
Eli Mari Hadland (Organist)

Eli Mari Hadland
Organist

tysdagar og fredagar

Mob. 99252934
elimarihaug@yahoo.no

Ronny Myksvoll
Ronny Myksvoll (Menighetsarbeidar)

Ronny Myksvoll
Menighetsarbeidar

Tlf. 51201195
ronny.myksvoll@bjerkreim.kommune.no

Inger Johanne Gravdal
Inger Johanne Gravdal (Sekretær)

Inger Johanne Gravdal
Sekretær

tys 0900-1330
fre 0900-1330

Tel. 51201119
inger.johanne.gravdal@bjerkreim.kommune.no

Kven arbeider for øvrig i kyrkjene?

Einar Gåsland
Einar Gåsland (Kyrkjetenar Bjerkreim kyrkje)

Einar Gåsland
Kyrkjetenar Bjerkreim kyrkje

Mob. 93023613

Magnar Edland
Magnar Edland (Klokkar Bjerkreim kyrkje)

Magnar Edland
Klokkar Bjerkreim kyrkje

Tel. 51450221

Ola Birkeland
Ola Birkeland (Klokkar Ivesdal kapell og Ørsdalen kapell)

Ola Birkeland
Klokkar Ivesdal kapell og Ørsdalen kapell

Tel. 51452378

Oddrun Veen
Oddrun Veen (Kyrkjetenar Ivesdal kapell)

Oddrun Veen Kyrkjetenar Ivesdal kapell

Tel. 95962802

Tor Vassbø
Tor Vassbø (Kyrkjetenar Ørsdalen kapell)

Tor Vassbø
Kyrkjetenar Ørsdalen kapell

Tel. 51451716

Artiklar vedrørende kyrkjekontoret


Les alle saker vedrørende kyrkjekontoret i arkivet