Bjerkreim kyrkjekontor

Besøksadresse

Bjerkreim kyrkjekontor
Nesjane 5
4389 Vikeså

Kontoret vårt er i forlengelsen av Vikeså Misjonshus på Vikeså, den delen som er nærmast Svelavatnet.

Postadresse

Bjerkreim kyrkjekontor
Postboks 38
4384 Vikeså

e-post: post@bjerkreimkyrkja.no

Åpningstider resepsjon

Mandag – fredag
kl. 09.00-14.00

Det hender at dei einskilde er innom kontoret utanom kontortid – og det hender at nokre ikkje er på kontoret sjølv om det er kontortid (gravferder og liknande). Om ein av oss ikkje er på kontoret, kan det hende at ein annan kan hjelpe. Og dersom kontoret er stengt kan du henvende deg til resepsjonen på kommunehuset eller prøve oss på mobiltelefon.

Bjerkreim kyrkjekontor
Bjerkreim kyrkjekontor

Adresse til kyrkjebygga våre

Bjerkreim kyrkje
Odlandsvegen 10

Ivesdal kyrkje
Skjævelandsvegen 795

Ørsdalen kapell
Ørsdalen 708

Les alle saker vedrørende kyrkjekontoret i arkivet

Kven er vi på kontoret?

Astrid Apalset Vassbø

Astrid Apalset Vassbø
Kyrkjeverje

Kvar dag
0800-1400

Mob. 91198483
Tlf. 51201198

astridav@bjerkreim.kommune.no

Per Kjartan Veggeland
Vikarprest

tysdag og torsdag
0900-1400

Mob. 95784397
Tlf. 51201197

per.kjartan.veggeland@bjerkreim.kommune.no

Eli Mari Hadland

Eli Mari Hadland
Organist

tysdagar og fredagar

Mob. 99252934
eli.mari.hadland@bjerkreim.kommune.no

Ronny Myksvoll

Ronny Myksvoll
Trusopplærar og diakoniarbeidar

Tlf. 51201195
ronny.myksvoll@bjerkreim.kommune.no

Inger Johanne Gravdal

Inger Johanne Gravdal
Sekretær

tys 0900-1400
fre 0900-1400

Tel. 51201119
inger.johanne.gravdal@bjerkreim.kommune.no

Ingelin Ognedal
Ungdomsarbeidar

Tlf.: 924 83 177
ingelin.ognedal@bjerkreim.kommune.no

Kven arbeider elles i kyrkjene?

Einar Gåsland

Einar Gåsland
Kyrkjetenar Bjerkreim kyrkje

Mob. 93023613

Magnar Edland

Magnar Edland
Klokkar Bjerkreim kyrkje

Tel. 51450221

Ola Birkeland

Ola Birkeland
Klokkar Ivesdal kyrkje

Tel. 51452378

Oddrun Veen

Oddrunn Veen
Kyrkjetenar Ivesdal kyrkje

Tel. 95962802

Artiklar vedrørende kyrkjekontoret

Les alle saker vedrørende kyrkjekontoret i arkivet