Kyrkjene i Bjerkreim

Det er no to kyrkjer i Bjerkreim. Det er Bjerkreim kyrkje og Ivesdal kapell. I tillegg er Vikeså misjonshus vigsla til gudstenestleg bruk.

I tillegg er det tre gravplassar, ein på Bjerkreim og ein på Ivesdal og ein i Ørsdalen.

Bjerkreim kyrkje

Bjerkreim kyrkje er hovedkyrkja i soknet. Den blei bygd i 1837. Det er her mesteparten av gudstenestene i soknet er.

Bilde
Odlandsvegen 10
Kart
Lenke om kyrkja
Lenke om gudstenester
Lenke om gudstenestlige handingar
Lenke om utleige
Lenke om konsertar

Ivesdal kyrkje

Ivesdal kapell er frå 1876 og ligg sjarmerande i terrenget ved vatnet Hofreista 7 km noraust for Vikeså. Frå 01.01.21 blei Ivesdal kapell endra til Ivesdal kyrkje.

Skjævelandsvegen 795
Kart
Lenke om kyrkja
Lenke om gudstenester
Lenke om gudstenestlige handingar
Lenke om utleige
Lenke om konsertar

Ørsdalen kapell

Ørsdalen brant ned i mars 2020. Bygget har vore skule, grendehus og kapell i frå midten av 1970-talet.

Ørsdalen 708
Kart
Lenke om kyrkja
Nyhetslenke om brannen

Eldre kyrkjer i Bjerkreim

Det har vore kyrkjer i Bjerkreim frå eldgamle tider. Dersom du er interessert i kyrkjehistoria til Bjerkreim vil me henvise deg til Paul Tengesdal sitt bokverk «Bjerkreim før i tida» band I og II.

Lenke til Paul Tengesdal si bok +bilde

Vikeså Misjonshus

Vikeså Misjonshus er eit av dei to store bedehusa i kommunen. Misjonshuset er vigsla til kyrkjeleg bruk. Det var nokre år faste gudstenester der som vart kalla «G2-gudstenester». Fra 2020 startar me med nye gudstenester på Misjonshuset i samarbeid med sundagsskulen på Vikeså. Kyrkjekontoret er også i den eine enden av dette bygget.

Lenke til Vikeså Misjonshus + bilde

Andre bedehus i bygda

Kyrkja samarbeider med frivillige i bygda. Ikkje minst med dei to store bedehusa. Bjerkreim bedehus og Vikeså Misjonshus er om lag like store og famnar omtrent like mange mennesker. Begge bedehusa har eit stort arbeid som mellom anna famnar sundagsskulane. Bygga er likevel veldig forskjellige og arbeidet er organisert på noko forskjellig måte. Det er også andre mindre bedehus rundt om i bygda. Nokre av dei gamle bedehusa er gjort om til grendehus.

Lene til Bjerkreim bedehus + bilde

Bjerkreim kyrkjegard

Bjerkreim kyrkjegard er hovudgravplass i soknet.

Bilde
Lenke til kyrkjegardsvedtektene

Ivesdal kyrkjegard

Ivesdal kyrkjegard er den nest største gravplassen i soknet.

Bilde
Lenke til kyrkjegardsvedtektene

Ørsdalen gravplass

Denne gravplassen er i Ørsdalen. Den inkluderar også to gamle gravhaugar frå vikingetiden.

Bilde
Lenke til kyrkjegardsvedtektene

Artiklar vedrørende kyrkjekontoret


Les alle saker vedrørende kyrkjene våre i arkivet