Livets gang

Dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd er fire av dei gongenene mange kjem i kontakt med kyrkja.

Ved dåp

For mange er det naturleg å gratulerer med eit nyfødt barn. For nokre andre er det meir på plass å gratulere med avgjersla om å bli døypt. For den norske kyrkja er dåp dåp (uavhengig av alder).

Dåp skjer normalt i ein av gudstenestene våre. Så for å planlegge dåp er det natuleg om de finn ein gudsteneste (der det er muleghet for dåp) og så kontaktar oss på kyrkjekontoret. Dersom det er vanskeleg å finne ein gudsteneste som passar, er det også muleghet å ta kontakt med oss på kontoret så skal vi se om vi finn ei løysing.

Lenke til gudstenestene våre
Lenke til kontoret

Ved konfirmasjon

Det er ein stor overgang å gå frå barnerekkene og over i dei vaksnes rekker. Konfirmasjon er midt i ungdomstida. For deg som planlegg å verte konfirmert .. eller som er midt i konfirmasjonstida, så har me ei eige side for nettopp deg.

Lenke til konfirmantsida vår.

Ved vigsel

Gratulerer med planar om å gifte dykk!

Lenke til «hjelpeartikkel» om vigsel
Lenke til kontoret

Ved gravferd

Lenke til «hjelpeartikkel» om gravferd
Lenke til «hjelpeartikkel» om kyrkjegardene våre
Lenke til kontoret

Artiklar me har skrive om livets gang (utanom konfirmasjon)

Vis alle artiklar i arkivet om «Livets gang»