Liberia

Vårt misjonsprosjekt

Bjerkreim kyrkje har misjonsavtale med Misjonsalliansen. Gjennom dette støtter me Misjonsalliansen sitt arbeid i Liberia. Misjonsalliansen har hatt arbeid i Liberia sidan 2009, og har hovedkontoret sitt i Monrovia. Dei samarbeider nært med lokale kyrkjer i landet. Misjonsalliansen er mellom anna med på å byggje skular for å gje fleire born høve til utdanning. Misjonsalliansen er også med på å byggje toaletter og brønner, samt at misjonen driv eit utstrekt førebyggande arbeid omkring hygiene og håndvask både på skular og i lokalsamfunnet. Misjonen driver også med mikrofinans.

Dette og fleire oppgåver kan du lesa om på https://misjonsalliansen.no/land/liberia

Misjonsutvalet

Bjerkreim sokneråd har eit eige misjonsutval. I dette utvalet sit Liv Valbjørg Apeland Bakke (leiar), Monika Vassbø, Annbjørg Gravdal Larson og soknepresten. Mandatet til misjonsutvalet handlar om å halde misjonstanken framme, særleg i forhold til kyrkjelydens misjonsprosjekt. Dette knyttast oftast til når det er takkoffer til misjonsprosjektet i kyrkja, men me ynskjer også at det skal være langt framme i tanken for øvrig.

Barn i Liberia får friskt vann
 • Oppdatering fra vårt misjonsprosjekt!
  Bjerkreim menighet sitt misjonsprosjekt er å støtte Misjonsalliansen sitt arbeid som fortiden fokuserer på lese- og skriveopplæring, og mikrofinans i Liberia. På grunn av fattigdom er det mange voksne som ikke har gått på skole og trenger voksenopplæring. Her er noen korte utdrag fra årets høstrapport. Rapporten i sin helhet finner du her «Skoleåret begynner […]
 • Mikrofinans i Liberia
  Bjerkreim sokn sitt misjonsprosjekt er å støtte arbeidet til Misjonsalliansen i Liberia. En del av tiltakene Misjonsalliansen har satt til verks er å starte opp mikrofinans-banken Diaconia MDI. Banken tilbyr banktjenester og er en mulighet for fattige og ressurssvake til å f.eks. ta opp lån for å starte en bedrift eller bedre sine levevilkår. Hva […]
 • Misjonsalliansen vil gjøre skolene bedre
  Bjerkreim sokn støtter Misjonsalliansen sitt arbeid i Liberia og Sierra Leone. På misjonsgudstjenesten 8. mai i år hadde vi besøk av Sverre Vik som hadde mye spennende å fortelle. Penger som kom inn til misjonsalliansen fra Bjerkreim sokn den dagen var kr 15 687,30. Fra vår-rapporten 2022 fra Misjonsalliansen. Redigert utdrag.  Behovene er mange og store […]
 • Påmelding julaften og juledag Bjerkreim kyrkje 2021
  Nå kan du melde deg på julegudstenestene
 • Ny rapport fra misjonsprosjektet i Liberia!
  Les rapporten fra misjonsprosjektet som vi støtter i Liberia! Hvordan har det egentlig gått under pandemien? Hva blir pengene brukt til?