Kyrkjer

 1. Branntomta der Ørsdalen kapell stod

  Ørsdalen kapell og grendehus er borte

  Søndag 1. mars 2020 brant Ørsdalen grendehus og kapell ned til grunnen.

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Gudstenester
  • Kyrkjer
  • Livets gang
 2. Frå vigslinga av nye felt på Bjerkreim kyrkjegard

  Vigsling av nye felt på Bjerkreim kyrkjegard

  Sundag 31. august vart 3 av dei nye felta på Bjerkreim kyrkjegard vigsla. Den nye gravplassen har 5 felt: Felt J 113 graver, felt L 83 graver og felt Q har 30 graver. Felt P har 25 graver og felt N 9 graver. Felt N er for muslimar og felt P er for dei som ikkje ønskjer å verta gravlagt i vigsla jord.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Gudstenester
  • Kyrkjer
  • Livets gang
 3. Bjerkreim kyrkje

  Barnekrok i kyrkjene

  Barnekrokane våre treng leiker

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Gudstenester
  • Kyrkjer
 4. Bjerkreim kyrkje

  Velkommen til Bjerkreim menighet.

  Om du har budd her lenge eller berre ei kort tid, vil me ønskja deg velkommen til Bjerkreim menighet. Velkommen til kristent fellesskap! Vi håpar du vil kjenna deg heime og sjå deg sjølv som verdfull i Guds kyrkje. Håpar du kan finna deg eit fellesskap der du kjenner deg trygg og kan vera deg sjølv.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Kyrkjer
 5. Bjerkreim kyrkje

  Bjerkreim kyrkje

  Bjerkreim kyrkje er bygd i 1835. Det er ei langkyrkje i tre.

  Publisert:

  Kategori:

  • Kyrkjer
 6. Ørsdalen kapell

  Ørsdalen kapell

  Ørsdalen kapell vart vigsla 20. august 1978. 25-års jubileum vart markert på gudstenesta 19. oktober 2003.

  Publisert:

  Kategori:

  • Kyrkjer
 7. Ivesdal kapell

  Ivesdal kyrkje

  Ivesdal kapell vart bygd i 1876/77. Kyrkjelyden feira 125-års jubileum sundag 10. november 2002. Samstundes vart den nye kyrkjegarden der vigsla.

  Publisert:

  Kategori:

  • Kyrkjer
 8. Salmeboka

  Gje oss forslag til sangar og salmar m.m.

  Vi vil gjerne at kyrkjelyden kan komme med forslag til sangar, salmar, og anna som me kan bruke i framtidige gudstenester

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Gudstenester
  • Kyrkjer