Livets gang

 1. Revisjon av vedtektene for gravplassane i Bjerkreim

  Gjeldande vedtekter er frå 2013. Nytt lovverk tek til å gjelda frå 01.01.21. Det fører til mindre endringar og tilpassingar når det gjeld gravferdsforvalting. Forslag til nye vedtekter inneheld m.a. fylgjande tilpassingar/endringar: Lova skal heita gravplasslova og ikkje gravferdslova. Kyrkjeleg fellesråd blir erstatta med gravferdsforvaltinga. Fredingstid på 30 år. I gjeldande vedtekter har vi 40 […]

  Publisert:

  Kategori:

  • Livets gang
 2. Branntomta der Ørsdalen kapell stod

  Ørsdalen kapell og grendehus er borte

  Søndag 1. mars 2020 brant Ørsdalen grendehus og kapell ned til grunnen.

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Gudstenester
  • Kyrkjer
  • Livets gang
 3. Bjerkreim kyrkjegard

  Vedtekter for gravplassane i Bjerkreim

  Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd med endring ved lov 15. juni 2001 nr. 68 og 26. august 2011 nr. 40. Vedteke av Bjerkreim sokneråd 28.08.2013. Godkjent av Stavanger bispedømmeråd i brev av 0.101.2013 i samsvar med gravferdslova § 21, 1. ledd.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Livets gang
 4. Frå vigslinga av nye felt på Bjerkreim kyrkjegard

  Vigsling av nye felt på Bjerkreim kyrkjegard

  Sundag 31. august vart 3 av dei nye felta på Bjerkreim kyrkjegard vigsla. Den nye gravplassen har 5 felt: Felt J 113 graver, felt L 83 graver og felt Q har 30 graver. Felt P har 25 graver og felt N 9 graver. Felt N er for muslimar og felt P er for dei som ikkje ønskjer å verta gravlagt i vigsla jord.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Gudstenester
  • Kyrkjer
  • Livets gang
 5. Bjerkreim kyrkje

  Andaktar på sjukeheimen

  I Bjerkreim er det andaktar på sjukeheimen kvar torsdag.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Gudstenester
  • Livets gang
 6. Gravstein

  Sorg og støttegrupper

  Kirkens tilbud til etterlatte

  Publisert:

  Kategori:

  • Livets gang
 7. Dåpsfatet i Bjerkreim kyrkje

  Dåp

  ..kommer vi til deg som gav oss livet..

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Livets gang
  • Trusopplæring
 8. Ringar for brudepar

  Gratulerar med planar om å gifte dykk

  Eg reknar med at dere er spente på livet vidare og på det som har med bryllaup spesielt. Her finn dere mye informasjon som kan være med å forberede dere.

  Publisert:

  Kategori:

  • Livets gang