Råd og utval i Bjerkreim sokn

Soknerådsmedlemmar

Kjersti S Bjerkreim -leiar

Magnus Helland – nestleiar

Monika Vassbø

Øyvind Sjøtrø

Gunnar Hågbo

Per Toralv Gjedrem

Gunn Kristin Bartels

Per Inge Espedal

Soknepresten
Ordførar Kjetil Slettebø – kommunen sin repr.

Leif Gjedrem – 1. vararepr.

Arbeidsutvalet

Kjersti S Bjerkreim – leiar soknerådet
Magnus Helland – nestleiar soknerådet
Soknepresten
Kyrkjeverje – sekr.

Trusopplæringsutvalet

Trusopplærar
Gunn Kristin Bartels
Monika Vassbø
Jane Karin Sandstøl
Oddrunn Veen
Kari M. Hvidsten Gjedrem

Konfirmantutvalet

Soknepresten
Trusopplærar
Magnus Helland
Leif Gjedrem
Christer Slettebø
Torunn Bjerkreim Moi

Håkon Mong

Gudstenesteutvalet

Sokneprest
Organist
Gunnar Hågbo

Gunn Kristin Bartels
Ingunn Ognedal
Alf Helge Søyland
Annbjørg Gravdal Larson

Diakoniutvalet

Per Inge Espedal

Kurt Hegelstad – leiar
Jorunn Kydland
Ola Birkeland
Anne Marie Vikeså Kjølberg
Siri Torstensen

Misjonsutvalet

Liv Valbjørg A Bakke – leiar
Annbjørg Gravdal Larson
Monika Vassbø

Leif Wikøren Nilsen

Kontaktperson Kirkens Nødhjelp:

Øyvind Sjøtrø

Bygningsutvalet

Per Toralv Gjedrem

Per Versland
Johan Vassbø
Oddvar Apeland frå vedlikehaldsgruppa
Kyrkjeverje

Partsamansett utval:

Frå arbeidsgjevar: Kjersti S Bjerkreim – leiar,  Magnus Helland – nestleiar,  Kyrkjeverje

Arbeidstakarane sine repr.: Inger Johanne Gravdal og Ola Birkeland

Publisert 16. mars 2012 kl: 00:00, oppdatert 16. mars 2012 kl: 00:00, av Leif Wikøren Nilsen

Råd og utval

 1. Ny rapport fra misjonsprosjektet i Liberia!

  Les rapporten fra misjonsprosjektet som vi støtter i Liberia! Hvordan har det egentlig gått under pandemien? Hva blir pengene brukt til?

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Misjon
  • Råd og utval
 2. Sokneårsmøte

  Sokneårsmøte

  Fastelavnssøndag 3. mars 2019 hadde me sokneårsmøte på Vikeså misjonshus

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Råd og utval
 3. Råd og utval i Bjerkreim sokn

  Alt du trenger å vite om sokneråd, konfirmantutval, gudstenesteutval, undervisningsutval, diakoniutval, misjonsutval og arbeidsutval i Bjerkreim

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Råd og utval
 4. Gudstenestebøker

  Gudstenestenøkkel

  Ein oversikt over alle hensyn som tas når gudstenesteplan legges for kommande periode (kalenderår). Kjenner du til faste opplegg som planen burde tatt hensyn til, er det fint om du gir beskjed

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Gudstenester
  • Råd og utval