Råd og utval i Bjerkreim sokn

Soknerådsmedlemmar

Kjersti S Bjerkreim -leiar

Magnus Helland – nestleiar

Monika Vassbø

Øyvind Sjøtrø

Gunnar Hågbo

Per Toralv Gjedrem

Gunn Kristin Bartels

Per Inge Espedal

Soknepresten
Ordførar Kjetil Slettebø – kommunen sin repr.

Leif Gjedrem – 1. vararepr.

Arbeidsutvalet

Kjersti S Bjerkreim – leiar soknerådet
Magnus Helland – nestleiar soknerådet
Soknepresten
Kyrkjeverje – sekr.

Trusopplæringsutvalet

Trusopplærar
Gunn Kristin Bartels
Monika Vassbø
Jane Karin Sandstøl
Oddrunn Veen
Kari M. Hvidsten Gjedrem

Konfirmantutvalet

Soknepresten
Trusopplærar
Magnus Helland
Leif Gjedrem
Christer Slettebø
Torunn Bjerkreim Moi

Håkon Mong

Gudstenesteutvalet

Sokneprest
Organist
Gunnar Hågbo

Gunn Kristin Bartels
Ingunn Ognedal
Alf Helge Søyland
Annbjørg Gravdal Larson

Diakoniutvalet

Per Inge Espedal

Kurt Hegelstad – leiar
Jorunn Kydland
Ola Birkeland
Anne Marie Vikeså Kjølberg
Siri Torstensen

Misjonsutvalet

Liv Valbjørg A Bakke – leiar
Annbjørg Gravdal Larson
Monika Vassbø

Leif Wikøren Nilsen

Kontaktperson Kirkens Nødhjelp:

Øyvind Sjøtrø

Bygningsutvalet

Per Toralv Gjedrem

Per Versland
Johan Vassbø
Oddvar Apeland frå vedlikehaldsgruppa
Kyrkjeverje

Partsamansett utval:

Frå arbeidsgjevar: Kjersti S Bjerkreim – leiar,  Magnus Helland – nestleiar,  Kyrkjeverje

Arbeidstakarane sine repr.: Inger Johanne Gravdal og Ola Birkeland

Publisert 16. mars 2012 kl: 00:00, oppdatert 16. mars 2012 kl: 00:00, av

Råd og utval

 1. Kvifor stiller kandidatane til soknerådet til val?

  13 kandidatar har sagt seg villege til å stille til nytt sokneråd. Vi har spurt dei kva dei ynskjer å arbeide særleg med framover: Jane RønningEg brenn for å ha eit godt trusopplæringsopplegg for ungane. Valborg BjerkreimEg ynskjer å bidra til ei folkekyrkje der barn og unge i kommunen føler seg heime.  Andreas OslandMitt håp […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Råd og utval
 2. Supplerande nominasjon til 15. mai kl 12

  Nominasjonskomiteen la tidlegare i vår fram forslag til liste til soknerådsvalet i september. Det vert opna for supplerande nominasjon (frå andre) 2-15. mai. Eit framlegg til ny kandidat vert fremja av fem personar med stemmerett. Framlegget skal vere signert på eit ark eller på eit skanna dokument. Framlegget skal innehalde oversikt over fødselsdatoen til kandidaten […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Råd og utval
 3. Kirkevalg i Bjerkreim

  I september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i det soknet de bor, fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene. Ved kirkevalget 2023 er det tre registrerte nomineringsgrupper ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet: Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Råd og utval
 4. Ny rapport fra misjonsprosjektet i Liberia!

  Les rapporten fra misjonsprosjektet som vi støtter i Liberia! Hvordan har det egentlig gått under pandemien? Hva blir pengene brukt til?

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Misjon
  • Råd og utval
 5. Sokneårsmøte

  Sokneårsmøte

  Fastelavnssøndag 3. mars 2019 hadde me sokneårsmøte på Vikeså misjonshus

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Råd og utval
 6. Råd og utval i Bjerkreim sokn

  Alt du trenger å vite om sokneråd, konfirmantutval, gudstenesteutval, undervisningsutval, diakoniutval, misjonsutval og arbeidsutval i Bjerkreim

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Råd og utval
 7. Gudstenestebøker

  Gudstenestenøkkel

  Ein oversikt over alle hensyn som tas når gudstenesteplan legges for kommande periode (kalenderår). Kjenner du til faste opplegg som planen burde tatt hensyn til, er det fint om du gir beskjed

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Gudstenester
  • Råd og utval