Supplerande nominasjon til 15. mai kl 12

Nominasjonskomiteen la tidlegare i vår fram forslag til liste til soknerådsvalet i september. Det vert opna for supplerande nominasjon (frå andre) 2-15. mai.

Eit framlegg til ny kandidat vert fremja av fem personar med stemmerett. Framlegget skal vere signert på eit ark eller på eit skanna dokument. Framlegget skal innehalde oversikt over fødselsdatoen til kandidaten og fødselsdato og bustadadresse til dei som kjem med framlegget. Framlegget må leverast til kyrkjekontoret seinast 15. mai kl 12.

Valstyret (soknerådet) skal innan 20. mai gå gjennom innsendte framlegg og ta stilling til om framlegget til supplerande nominasjon skal godkjennast.

Ta gjerne kontakt med kyrkjekontoret v/kyrkjeverje dersom du/de ynskjer å fremje supplerande kandidat.

Nominasjonskomiteen sitt framlegg til valliste til nytt sokneråd i Bjerkreim frå hausten 2023:

 1. Jane Fuglestad Rønning, 41 år
 2. Valborg Bjerkreim, 31 år
 3. Andreas Osland, 60 år
 4. Annbjørg Gravdal Larsson, 51 år
 5. Kari Tove Vikeså, 68 år
 6. Aslaug Marie Undheim, 70 år
 7. Kristoffer Gilje, 33 år
 8. Tore Soteland, 61 år
 9. Oddrunn Veen, 53 år
 10. Olav Nygård, 39 år
 11. Gunn Tone Grastveit Nilsen, 51 år
 12. Gudbjørg Bjerkreim, 64 år
 13. Jan Tore Gjedrem, 31 år

Publisert 5. mai 2023 kl: 10:34, oppdatert 5. mai 2023 kl: 10:34, av astridav

Råd og utval

 1. Kvifor stiller kandidatane til soknerådet til val?

  13 kandidatar har sagt seg villege til å stille til nytt sokneråd. Vi har spurt dei kva dei ynskjer å arbeide særleg med framover: Jane RønningEg brenn for å ha eit godt trusopplæringsopplegg for ungane. Valborg BjerkreimEg ynskjer å bidra til ei folkekyrkje der barn og unge i kommunen føler seg heime.  Andreas OslandMitt håp […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Råd og utval
 2. Supplerande nominasjon til 15. mai kl 12

  Nominasjonskomiteen la tidlegare i vår fram forslag til liste til soknerådsvalet i september. Det vert opna for supplerande nominasjon (frå andre) 2-15. mai. Eit framlegg til ny kandidat vert fremja av fem personar med stemmerett. Framlegget skal vere signert på eit ark eller på eit skanna dokument. Framlegget skal innehalde oversikt over fødselsdatoen til kandidaten […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Råd og utval
 3. Kirkevalg i Bjerkreim

  I september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i det soknet de bor, fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene. Ved kirkevalget 2023 er det tre registrerte nomineringsgrupper ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet: Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Råd og utval
 4. Ny rapport fra misjonsprosjektet i Liberia!

  Les rapporten fra misjonsprosjektet som vi støtter i Liberia! Hvordan har det egentlig gått under pandemien? Hva blir pengene brukt til?

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Misjon
  • Råd og utval
 5. Sokneårsmøte

  Sokneårsmøte

  Fastelavnssøndag 3. mars 2019 hadde me sokneårsmøte på Vikeså misjonshus

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Råd og utval
 6. Råd og utval i Bjerkreim sokn

  Alt du trenger å vite om sokneråd, konfirmantutval, gudstenesteutval, undervisningsutval, diakoniutval, misjonsutval og arbeidsutval i Bjerkreim

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Råd og utval
 7. Gudstenestebøker

  Gudstenestenøkkel

  Ein oversikt over alle hensyn som tas når gudstenesteplan legges for kommande periode (kalenderår). Kjenner du til faste opplegg som planen burde tatt hensyn til, er det fint om du gir beskjed

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Gudstenester
  • Råd og utval