Trusopplæring

I Bjerkreim har vi en omfattende og systematisk trosopplæringsplan.

Vi ønsker at alle barn skal få med seg vesentlige bibelhistorier og temaer som er grunnleggende i livet og i den kristne tro. Derfor har vi et systematisk forløp som strekker seg fra 2-åringer til 15-åringer hvor vi har arrangementer for nesten alle årstrinn.

Barna skal få oppleve kirkerommet, gudstjenesten og vår kristne kulturarv på ulike måter og fra ulike perspektiv. Men mest av alt ønsker vi å formidle tro på en slik måte at barna får et ankerfeste for livet!

Alle som er oppført i kyrkja sitt medlemsregister får invitasjonar i posten til dei forskjellige samlingane.

Om du ikkje er medlem er du likevel velkomne til å delta!

I juni sender me ut ein brosjyre kor du kan lese om dei ulike aktivitetane me gjennomfører for våre barn og unge. Du finn oss også på facebook.com/bjerkreimkyrkja.

Artiklar om trusopplæringa i Bjerkreim

Les alle saker om trusopplæringa i arkivet