2-års samling

2-års boka Mi Kyrkjebok

Vi inviterer til samling med bibelforteljing, song, leik og noko godt til å eta. Samlinga er vanligvis i oktober/november.

Forteljinga er henta frå Luk 15 og handlar om sauen som vart borte. Vi vil formidle at alle er uendeleg verdifulle. Jesus elskar kvar og ein, og han vil leite etter dei som blir borte.

Utdeling av bok og leikelam til barna